Hydraulik PępowoHydraulik Trójmiasto 535-243-929

Profesjonalny Hydraulik Pępowo

Hydraulik Trójmiasto

Jako doświadczony hydraulik-instalator działam na terenie miasta Pępowo, wykonując szeroko pojęte usługi hydrauliczne i gazowe. Pracuję na profesjonalnym sprzęcie i zjawię się na czas by sprostać Twoim najwyższym wymaganiom. Posiadam uprawnienia gazowe i elektryczne by zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie.


O Miejscowości:

Duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Żukowo na trasie magistrali węglowej (Maksymilianowo-Kościerzyna-Gdynia). W latach 1975-1998 miejscowość znajdowała się w województwie gdańskim. Pępowo było zaliczane do tzw. "dóbr Leźnińskich". 8 stycznia 1832 kupił je od Henryka Helffesteina radca handlowy Friedrick Hoene i powierzył je w zarząd niejakiemu Timreckowi w latach 1832-62, płacąc mu za tę pracę 3 tys. talarów. Hoene wybudował wszystkie budynki w Borczu, owczarnie w Leźnie, Lniskach, Pępowie, zaś w Lezenku owczarnię z kamienia i stajnie za pieniądze pochodzące z dochodów z majątku w Lezenku. W tym samym czasie została uregulowana rzeka Radunia. W latach 1841-1851 zbudowano drogę z Gdańska do Kartuz. W 1853 Pępowo, w 1854 - Borcz a w 1856 las borecki oddzielono od dóbr lezeńskich i oddano najmłodszemu synowi. F. Hoene był bardzo dobrym gospodarzem, zmarł w 1867. Dobra przeszły w ręce synów. Pępowo i Borcz w ręce Friedericka (syna) Hoenego, a Leźno i Lniska objął w posiadanie Richard Hoene. Dobra Leźno i Lniska liczyły wówczas 5500 morgów pruskich (1125 ha). Richard Hoene w latach 1863-70 wybudował śluzę na Raduni, na granicy Leźna i Pępowa pobudował cegielnię, w której produkowano głównie rury do drenarki. Jednocześnie użyźniał i uszlachetniał glebę nawożąc ją wapnem i gliną marglową. W czasie natarcia sowietów w latach 1944-1945 Pępowo przechodziło z rąk do rąk aż trzykrotnie. Ostatecznie zostało zajęte przez oddziały armii czerwonej 13 marca 1945. Po wojnie w dworku rodziny Hoene (na zdjęciu) urządzono szkołę, która znajduje tu do dziś.

źródło Wikipedia, Licencja Creative CommonsUsługi hydrauliczne Gdańsk, Gdynia, Sopot