Hydraulik CieplewoHydraulik Trójmiasto 535-243-929

Profesjonalny Hydraulik Cieplewo

Hydraulik Trójmiasto

Jako doświadczony hydraulik-instalator działam na terenie miasta Cieplewo, wykonując szeroko pojęte usługi hydrauliczne i gazowe. Pracuję na profesjonalnym sprzęcie i zjawię się na czas by sprostać Twoim najwyższym wymaganiom. Posiadam uprawnienia gazowe i elektryczne by zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie.


O Miejscowości:

Cieplewo istniało już w XIII wieku. W 1378 wzmiankowane jako Zcipellow. Miejscowość zlokalizowana była głównie na niewielkim wzniesieniu od strony zachodniej dawnej doliny rzeki Kłodawki. Stare koryto Kłodawki otaczało i opływało wieś aż do roku 1336, w którym to komtur krzyżacki von Hrusberg z Malborka nakazał skierować bieg rzeki do istniejącego do dziś nowego koryta, wśród wzniesionych ponad 600 lat temu wałów, w kierunku Grabiny-Zameczek aż do Motławy. W Cieplewie istniał w latach około 1350 - 1450 dwór krzyżacki zarządzany z Malborka. W latach od roku 1400 do 1410 (rok bitwy pod Grunwaldem) gromadzono w nim zapasy żywności, licząc zapewne na długotrwałą wojnę zakonu z Polską. W 1595 obowiązek pańszczyźniany był realizowany poprzez dostawę cegieł z 18 włók należących do wsi. Pozostałe 2 włóki gruntów znajdowały się we władaniu sołtysa i były zwolnione z płacenia czynszu. Ponadto mieszkańcy zobowiązani byli na mocy tzw. raduńskiego porządku do utrzymywania w należytym porządku przydzielonego odcinka Raduni celem zapobieżenia powodzi. W latach 1773-1918 Cieplewo znajdowała się w zaborze pruskim, w 1919 znalazło się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. 1 września 1939 zostało włączone do III Rzeszy. Wiosną 1945 roku Cieplewo znalazło się ponownie w Polsce. W 1965 we wsi odkryto osadę wschodniopomorską datowaną na wczesny i środkowy okres lateński (przedrzymski).

źródło Wikipedia, Licencja Creative CommonsUsługi hydrauliczne Gdańsk, Gdynia, Sopot